Fläktkåpor utan motor

Fläktkåpa för restaurang, storkök och café.

Vi har många olika modeller och storlekar av fläktkåpor, för montering på vägg eller i tak. Fläktkåpa utan motor eller med motor.

Alla våra fläktkåpor avsedda för restaurangkök är i 100% rostfritt inkl ljusarmatur, rostfritt fettfilter – ett så kallat labyrintfilter eller brandskyddsfilter som hindrar fett i att droppa ner på spisen.

Lite att tänka på när du ska köpa ny fläktkåpa eller restaurangfläkt.

Tillagning av mat i ett restaurangkök genererar stora mängder stekos, ånga och lukt som gärna ska ventileras ut för att bibehålla ett bra inomhusklimat och arbetsmiljö. När man ska välja fläktkåpa och ventilationssystem är det viktigt att beakta krav från kommunen och att kåpan/ventilationssystemet ska dimensioneras efter verksamheten och lokalens storlek.

Att välja en fläktkåpa som är dimensionerat rätt är inte bara bra för inomhusklimatet och arbetsmiljöen, det är också bra för både miljö och plånbok. En fläktkåpa som är överdimensionerad drar mer energi än nödvändigt och kostar i sin tur därmed mera att köra och slösar då onödiga pengar i driftskostnad. En fläktkåpa som inte är tillräckligt stark kan ge problem med fukt och dålig lukt i lokalen och på lång sikt även vara medorsak till mögel och dåligt inomhusklimat.

Ytterligare ett sätt att minska energiförbrukningen på är att anpassa drifttiden så fläktkåpan bara används när den behövs. Sätt igång fläktkåpan en stund innan den ska användas och låt den stå på max en halvtimme efter att tillagningen avslutats.  Rengör regelbundet alla ventilationskanaler och labyrintfilter, det bidrar till att spara energi.  På en ventilationskanal som är 100 mm i diameter medför en 5 mm beläggning att ventilationsflödet minskar med hela 20 %. Ytterligare ett energisparknep är att sänka luftflödet, ett väldigt vanligt misstag är att fläktkåpan kör med ett omotiverat högt luftflöde. Här finns mycket energi och pengar att spara, ett luftflöde som minskar med tjugo procent innebär en nästan halverad förbrukning.