Ugnar för el, 3 - 7 bleck (GN)

Elektriska restaurangugnar och kombiugnar för restaurang och storkök