Villkor

Köpvillkor och garanti

Om oss

Välkommen till Storkoksbutiken.se. Storköksbutiken.se drivs av KFL Trading AB och KPA Company ApS, som sedan 2012 har specialiserat sig på och levererat utrustning till storkök i Sverige och sedan 1994 i Danmark.  

Namn: KFL Trading AB (Storkoksbutiken.se)

Organisationsnummer: 556887-7350

Adress: Godsvägen 19, 231 62 Trelleborg 

Telefon: 0410-41444

Telefontider: Mån-torsdag 08.30 – 17.00 och fredag 08.00 – 16.00

E-post: [email protected]

Allmänna villkor

Dessa villkor (”Försäljningsvillkor” eller ”Avtal”) gäller för alla köp från KFL Trading AB, ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556887-7350 (nedan kallat ” Storköksbutiken”, ”storkoksbutiken.se”, ”Säljare”, ”vi” eller ”oss”).

När du köper varor och tjänster från oss samtycker du till att du utför köpet som ett företag för affärsändamål. Som företagskund kommer inte köp som du gör från oss att dra nytta av det lagstadgade skyddet som finns tillgängligt för konsumenterna enligt tillämpliga lagar för konsumentköp eller -skydd.

Vi gör enbart affärer enligt dessa Försäljningsvillkor. Alla andra villkor, inklusive villkor som ingår i dina individuella inköpsorder, avvisas uttryckligen. Vi är inte skyldiga att acceptera någon beställning som du gör hos oss eller att erbjuda kredit.

Varor och tjänster beror på tillgänglighet och kan variera från de som annonseras. Du är ensamt ansvarig att avgöra lämpligheten hos några beställda varor eller tjänster. Vi ansvarar inte för sådan lämplighet. Du samtycker till att vi inte ansvarar för några tillhandahållna råd i samband med beställning av några sådana varor eller tjänster.

Även om vi gör rimliga kontroller för att undvika fel ska du observera att vi förbehåller oss rätten att annullera eller neka beställningar för artiklar som visas på vår webbplats eller i någon annan försäljnings- eller marknadsföringskanal med ett felaktigt pris eller med någon annan felaktig information.

Inget Avtal ingås med dig förrän vi har skickat din beställning och du får en orderbekräftelse. Om vi gör ett misstag ger vi dig möjlighet att antingen: (i) annullera din beställning och erhålla en återbetalning av alla summor som betalats i förväg; och/eller (ii) göra beställningen på nytt till korrekt pris/enligt korrekta villkor.

Priser och betalning

Våra annonserade och på annat sätt angivna priser inkluderar inte mervärdesskatt (”moms”). När du gör din beställning kan priset på varorna och tjänsterna ha ändrats. Bekräfta priset inklusive alla artiklar innan du skickar din beställning.

Emballlage och hanteringsgebyr (fn 45kr) tillkommer på alla order.

Vi accepterar betalning via banköverföring och de flesta typer av kredit- eller betalkort. Vi debiterar betalningar med kredit- och betalkort när beställningen lämnar vårt lager. Vi accepterar kontanter men endast på en utsedd försäljningsplats i vår fysiska butik.

Varor eller tjänster köpta på kredit måste betalas inom 10 dagar från vårt fakturadatum såvida inte andra betalningsvillkor avtalas specifikt. Vi kan när som helst och av vilken orsak som helst återta kreditalternativet.

Om du inte har betalat en faktura vid förfallodagen förbehåller vi oss rätten att, utöver annan rätt eller åtgärd som kan vara tillgänglig för oss, göra att alla utestående fakturor förfaller till betalning.

Vi kan dela information om kundkredithistorik med relevanta kreditupplysningsföretag. Vi förbehåller oss också rätten att genomföra en kreditkontroll hos ett relevant kreditupplysningsföretag om vi ger dig kredit och validera alla uppgifter gällande kreditkortsinnehavare eller leveransadress.

Vi förblir ägare av köpta varor tills du både har betalat för sådana varor i sin helhet samt erlagt alla andra utestående betalningar enligt något avtal eller någon överenskommelse. För att undvika tvivel behåller vi säkerheten för alla obetalda köp (säljpant). Detta utgör en individuell grund för indrivning av skuld, vilket ger oss rätten att från de berörda myndigheterna anhålla om ett beslut och genomdrivande av återlämning av lös egendom.

Fram tills äganderätten övergår till dig är du skyldig att: (i) hålla varorna förvarade separat och tydligt identifierbara som tillhörande oss; (ii) inte ta bort några varumärken eller identifieringsmärken; (iii) hålla dem helt försäkrade för deras fulla ersättningsvärde mot förlust, skada eller förstörelse; (iv) inte sälja, överföra, debitera, inteckna, pantsätta eller bevilja någon pant för varorna. Detta gäller alla varor vi levererar till dig och för alla pengar på grund av transaktioner med dig.

Enligt den aktuella lagen om dröjsmålsränta och lagstadgat återkrav kan vi utöva vår lagstadgade rätt att ta ut ränta och en kompensationsavgift på alla förfallna fakturor.

Leverans

Grundet nuvarande omständigheter har vi tyvärr varit tvungna att införa ett temporärt energi/drivmedelstillägg på all inrikes transport om (fn) 22%. 

Vi tar ut en leveransavgift för alla leveranser. Beställningar som erhålls före kl. 12:00 på arbetsdagar behandlas normalt samma dag. Beställningar som görs på helger eller helgdagar behandlas normalt nästa arbetsdag. Varor i lager levereras normalt inom 3-5 arbetsdagar. 

Standardleverans sker till trottoarkant. Meddela oss i förväg om du har några speciella leveranskrav – det kan tillkomma en extra kostnad.

Skrymmande och ömtåliga paket/kolli (ex glas, porslin) kan vara tillagd extrakostnad; det samma gäller leverans till vissa orter och öar.

Vi gör vårt bästa för att uppfylla leveranstider som du har avtalat om, men vi tar inte ansvar för eventuella förseningar. Vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att meddela dig om eventuella försenade leveranser och bekräfta en ny leveranstid med dig.

Om varorna inte anländer, är ofullständiga eller skadade måste du lämna in ett klagomål till kundtjänst via e-post ([email protected]) inom 7 dagar efter mottagen eller förväntad leverans. Kom ihåg att kontrollera varorna för synliga skador innan kvittering till transportören. Synlig skada på godset ska anmälas genast vid mottagande och antecknas i det kvitterade exemplaret av transportdokumentet eller annan handling.

Mottagaren av en sändning är skyldig att i omedelbar anslutning till mottagandet kontrollera om varan har en dold skada.

Dold skada ska anmälas till transportören snarast, dock senast sju (7) dagar efter mottagandet av sändningen.

Risken övergår till dig vid leveransen EXW Incoterms 2010. Efter leverans är du ansvarig för att skydda och försäkra varorna mot förlust, skada eller förstörelse.

Returrätt

Det finns en 14-dagars returrätt för varor i originalförpackning eller i samma skick som när de levererades. Kostnader för frakt samt returfrakt återbetalas inte.

Hur returnerar jag varan?

Först och främst kan du vägra att ta emot produkten. När vi får tillbaka din produkt kontaktar vi dig för att klargöra din begäran. Om du har fått produkten och vill returnera den, vänligen kontakta oss på tel. 0410-41444. 

Återbetalning

När vi har mottagit din retur kommer vår kundtjänst att behandla ärendet omedelbart. Vi återbetalar vanligtvis pengarna till dig inom 14 dagar från det datum då vi fick meddelande om ditt beslut att avbryta köpet. Vi kommer att göra en sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat.

Återbetalning av BESTÄLLNINGSVAROR

En returavgift på 15% av varans pris, dock minst 500 kr exklusive moms, kommer att tas ut. Specialtillverkade varor kan inte returneras om inte annat anges på fakturan.

Garanti för nya produkter och demomodeller

På alla nya maskiner och utrustning lämnar vi 12 månaders servicegaranti. Servicegaranti innefattar att vi tillhandahåller full garanti på produkten. Vi tillser att produkten repareras och står för transport (alternativt skickar servicetekniker på plats) och reservdelar. Är maskinen eller utrustning av en sådan storlek/vikt att det är möjligt att skicka den med DHL paket (max 32 kg) kan vi kräva att maskinen/utrustningen skickas till oss för felsökning och reparation. Vi ombesörjer i sådana fall frakten. Garantin gäller endast produkter som levererats i Sverige. Garantin täcker inte förlust av inkomst eller andra följdskador. Alla serviceärenden har samma prioritet och vi strävar efter att lösa alla problem så snabbt som möjligt - den faktiska handläggningstiden beror på arbetsbelastningen för våra egna och externa tekniker. Garantin omfattar dock INTE helgarbete, kvällstillägg eller liknande. Alla reparationer utförs under normala öppettider. Lånemaskiner erbjuds inte under reparationstiden om inte denna anses vara exceptionellt lång.

Som med alla andra garantier täcks inte självförvållade skador. Självförvållade skador är till exempel: felaktig anslutning, bristande rengöring/underhåll, ugnar eller diskmaskiner utan vatten/kalkfilter osv.

Förslitningsdelar som gummilister, glas, glödlampor och förbrukningsmaterial som vakuumolja, sandpapper i potatisskalare etc. omfattas inte av garantin.

Om det finns ett utestående saldo kommer alla garantiförpliktelser att upphävas.

Garanti på begagnade varor för storkök

Alla våra begagnade produkter har en garanti på en månad. Begagnade varor kontrolleras i vår egen verkstad och är fria från defekter. Om något mot förmodan har inträffat under transporten eller anslutningen/standby-tiden, åtgärdar vi problemet kostnadsfritt inom den första månaden. Därefter finns det ingen ytterligare garanti. KFL Trading AB kan dock även sälja varor som är märkta som defekta eller "avhämtningspris" vilket indikerar att varorna inte kan förväntas fungera som avsett vid mottagandet. Om det finns ett utestående saldo kommer alla garantiförpliktelser att upphävas.

Reservationer för försäljning, teknisk information, instruktioner etc.

Vi förbehåller oss rätten att göra tryckfel och ändringar i sortiment. Observera också att det kan vara svårt att återge färger, skick och utrustning till 100 % på bilderna. Storköksbutiken kan inte heller hållas ansvariga för förseningar hos våra speditörer och leverantörer i samband med leverans.

Produktinformation, illustrationer, tekniska data etc. ska endast betraktas som vägledande. Om ett bindande svar på denna information önskas måste det ske skriftligen från Storköksbutiken.

Kunden har det fulla ansvaret för att välja utrustning för den planerade tjänsten. Det är kundens ansvar att utrustningen kan uppnå de förväntade resultaten och funktionerna och att den kan fungera i den miljö där den är avsedd att användas.

Storkoksbutiken.se tar inte ansvar för utrustning som är felaktigt installerad och eventuella faror som uppstår i samband med detta. Dessutom är det alltid köparens skyldighet att kontrollera att den utrustning som köps från Storkoksbutiken.se är förenlig med gällande lagstiftning och restriktioner som gäller på varans slutdestination.

Försenad leverans

Storkoksbutiken.se ansvarar inte för förseningar i leveransen om förseningen beror på force majeure eller försening orsakad av en extern part. Alla omständigheter utanför säljarens kontroll - inklusive importförbud, arbetskonflikter etc. - är inte heller säljarens ansvar.

Leveransdatumet förskjuts med det antal dagar som KFL Trading AB väntar på information, eventuell deponering eller på annat sätt inte uppfyller formaliteter eller överenskomna villkor.

Vid en försening kommer leveranstiden att skjutas upp med en period som motsvarar hindrets varaktighet.

Vid andra förseningar får köparen häva avtalet om säljaren inte har levererat inom 30 dagar efter att ha mottagit en skriftlig begäran om leverans från köparen.

Defekter och produktansvar

KFL Trading AB:s ansvar för fel är alltid och i alla lägen begränsat till antingen omleverans, avhjälpande av felet eller en reduktion av köpsumman. 

Vi accepterar retur av defekta varor under en period på 14 dagar från leveransdatum och vårt ansvar kommer att vara begränsat till reparation eller utbyte av varorna eller återutförande av defekta tjänster. Vid utbyte och den därmed in/ut-, upp- och nedtransporten anses inte vara en betydande olämpa eftersom vi endast åtar oss att leverera till trottoarkant. Därav omfattas utbytet av samma villkor. Köparen får inte häva transaktionen helt eller delvis eller på annat sätt kräva avslag eller ersättning, såvida inte säljaren har visat grov vårdslöshet eller uppsåt. Det kan inte anses vara ett fel om det inte finns någon svensk manual. 

Köparen förbinder sig att kontrollera tjänsten/leveransen omedelbart och senast 7 dagar efter mottagandet av leveransen. Vid denna kontroll ska eventuella fel kontrolleras och om sådana upptäcks ska de omedelbart rapporteras skriftligen till KFL Trading AB.

KFL Trading AB ansvarar endast för produktansvar avseende levererade varor i den mån sådant ansvar följer av tvingande lagstiftning.

KFL Trading AB:s ansvar är beloppsmässigt begränsat till försäkringsbeloppet för KFL Trading AB produktansvarsförsäkring, om inte annat följer av tvingande lagbestämmelser.

KFL Trading AB är endast ansvarig för produktskador i förhållande till köparen om det kan bevisas att skadan beror på fel eller försumlighet från säljarens sida. Om det inte kan anses att säljaren har agerat grovt vårdslöst eller avsiktligt, är säljaren inte produktansvarig för följande: Skador på fast eller lös egendom som uppstår medan de levererade varorna är i köparens besittning, skador på produkter som tillverkats av köparen, skador på produkter i vilka produkter som tillverkats av köparen eller tredje part ingår.

Om säljaren hålls ansvarig för produkten gentemot tredje part ska köparen vara skyldig att ersätta säljaren i samma utsträckning som säljarens ansvar är begränsat gentemot köparen enligt ovanstående bestämmelser.

KFL Trading AB tar inget ansvar för utrustning som är felaktigt monterad och eventuella risker som uppstår i samband med detta. Dessutom är det alltid köparens skyldighet att kontrollera att den utrustning som köps från KFL Trading AB är förenlig med tillämplig lagstiftning och restriktioner som gäller på varans slutdestination. Och att utrustningen är godkänd för det specifika ändamål som kunden vill använda den för. Detta gäller även att utrustningen monteras, installeras och används i enlighet med gällande lagstiftning.

Ansvarsbegränsning

Köparen kan inte ha rätt att kräva ersättning eller skadestånd av något slag såsom utebliven vinst, följdskador eller andra indirekta skador. Säljarens ansvar begränsas till den levererade utrustningen.

Storkoksbutiken.se tar inte ansvar för utrustning som är felaktigt installerad och eventuella faror som uppstår i samband med detta. Dessutom är det alltid köparens skyldighet att dubbelkontrollera att den utrustning som köps från Storkoksbutiken.se är förenlig med gällande lagstiftning och restriktioner som finns på varornas slutdestination i förhållande till den användning som användaren av utrustningen har för avsikt att genomföra.

Vi frånsäger oss allt ansvar (och utesluter härmed allt ansvar) för särskilda, indirekta eller följdförluster av något slag eller för förlust av vinst, förlust av intäkter, förlust av förväntade besparingar, förlust av eller skada på data, förlust av eller skada på goodwill, affärer eller rykte (och i varje fall oavsett om det klassificeras som direkt eller indirekt och oavsett hur det uppstår, inklusive i samband med kontraktsbrott eller försumlighet).

Utan att det påverkar avsnitt 35 ovan ska vårt ansvar gentemot dig när det gäller skador på materiell egendom som uppstår direkt till följd av vår eller en anställds, ett ombuds eller en underleverantörs försumlighet uppgå till högst 1 000 000 SEK för varje händelse eller serie av anslutna händelser.

Vårt maximala totala ansvar gentemot dig enligt detta Avtal ska begränsas till värdet på de varor eller tjänster som ger upphov till fordran.

Integritetspolicy

Företaget förstår och respekterar vikten av integritet på Internet. Företaget kommer inte att lämna ut information om kunder/användare till tredje part om det inte är nödvändigt för att genomföra en transaktion. Butiken kommer inte att sälja ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt kreditkort eller dina personuppgifter till någon tredje part utan ditt förhandstillstånd.

Personupplysningar vid köp

Vad samlar vi in och varför?

Vi samlar in följande uppgifter av dig som kund: namn, adress, telefonnummer, e-post, (organisationsnummer) och ip-adress. Detta gör vi för att kunna behandla din beställning på ett bra sätt. 

Vi samlar in information i olika steg av ditt besök på vår hemsida, beroende på vilket stadium av köp du är i och syftet med insamlingen. Det kan vara ovanstående uppgifter vid ett köp, vid en tävling, vid en offertförfrågan. När du är i kontakt med vår kundservice sparar vi konversationen för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. 

Vi använder dina personuppgifter på följande sätt:

• För att registrera dig som kund 

• För att skapa inloggningsuppgifter till e-handel och andra digitala tjänster

• För att behandla dina beställningar eller leveranser

• För att hantera kundserviceärenden och reklamationer

• För att kontakta dig vid eventuella problem med din beställning eller leverans

• För att informera dig om nya, ändrade tjänster/produkter/rutiner

• För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev eller annan information och kommunikation

• För att hantera deltagande i våra tävlingar

• För att kunna fullgöra bolagets rättsliga förpliktelser

• För att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta erbjudanden och information

• För att kunna följa upp ett köp eller ett avbrutet köp på vår hemsida med exempelvis ett uppföljningsmail

• För att skicka enkäter, marknadsundersökningar som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster

• För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster

• För att förhindra, förebygga och utreda brott mot bolaget

Informationen kan anses vara personligt identifierbar (PII), men den samlas bara in med ditt samtycke. Informationen lagras och bearbetas på ett säkert sätt. Vi säljer, delar, eller återskapar aldrig din personliga information, med undantag för vad som framgår ovan eller i syfte att uppfylla en rättslig skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut.

På Storköksbutiken.se används cookies

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Storköksbutiken.se använder cookies för att förbättra webbplatsen för besökaren t.ex. genom att anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen, kunna hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg, kunna hantera ditt köp, säkerställa att besökaren loggat in på webbplatsen och därigenom slipper logga in på varje ny sida denna besöker, för att kunna anpassa våra tjänster så att du får direktreklam som är relevant för dig och för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp.

Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos Storköksbutiken.se så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker webbplatsen samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av webbplatsen.

Genom att godkänna Storköksbutikens allmänna villkor och/eller denna Integritetspolicy och använda www.storköksbutiken.se samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Storköksbutiken.se försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse:  

Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på KFL Trading:s legitima intresse.  KFL Trading fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Din rätt att neka till direktmarknadsföring:

Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte. Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringsutskick

Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande.

Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.

Våra löften

- Vi kommer aldrig samla in känslig personligt identifierbar information om dig (PII) utan din kännedom eller ditt samtycke.

- Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda din information. 

- Du har rätt att få reda på vilka uppgifter vi har lagrade om dig och rätt att bli raderad i våra system. 

- Vi håller din information säker så länge det krävs enligt lag och endast visa den för andra i händelse av försäljning eller när lagen så kräver. 

Tredje part

Ibland kan vi dela med oss av data till företag vi samarbetar med, så kallad tredje part, för att kunna genomföra din order eller för att vi ska kunna genomföra en tjänst på bästa sätt. Behöver vi dela med oss av uppgifter till andra företag kräver vi att de behandlar och skyddar uppgifterna på ett lsäkert sätt. Företagen får endast använda uppgifterna för det syfte för vilket de delades.

Variationer

Inga ändringar av detta Avtal är giltiga såvida de inte godkänns av båda parterna skriftligen av en behörig representant.

Vi förbehåller oss rätten att ibland ändra våra Försäljningsvillkor och om vi gör det kommer vi att uppdatera versionen på vår webbplats. Varje gång du gör en beställning från vår webbplats kommer du att anses ha godkänt den senaste versionen av våra webbplatsvillkor. Den senaste versionen av dessa Försäljningsvillkor finns tillgänglig på vår officiella webbplats (https://storkoksbutiken.se/content/12-villkor).

Lagstiftning

Detta Avtal och alla kontrakt som ingåtts enligt det är underkastade svensk lagstiftning och Ystad tingsrätt har exklusiv behörighet i alla ärenden (oavsett om de är baserade på avtalsenliga eller icke-avtalsenliga rättigheter och skyldigheter)

Villkor för Storkoksbutiken.se, version 2.12, 13/01/22