Advance+: Automatisk cooking / automatisk rengöring

Fagor Advance+ = Automatisk cooking / automatisk rengöring. Advance+ är kombiugnen för dig som vill ha det bästa och alla funktioner tillgängliga. Automatisk tillagning, avancerade tillaggningstekniker som Delta-T och tidsförskjuten programmering, slow-cooking och mycket annat